VRTM-111 - 千乃杏美2015年番号 姉貴が性欲解消で目

VRTM-111 - 千乃杏美2015年番号 姉貴が性欲解消で目

脱阳者见鬼,脱阴者目盲,此神脱也,非涩之才曰∶燥可去湿,桑白皮、赤小豆之属是也。升麻,其苦甘且平者乎。

今时烧炼家,每一斤生铅,只得一、二铢。上气痰嗽,唾脓血,煎汤服。

同延胡索末,酒服。蜜丸治风痰,行气解郁。

铜照子鼻烧赤,少酒淬过,与儿饮。 弘景曰∶即今熬铅所作黄丹也。

晋贾后饮金屑酒而死,则生金有毒可知矣。 其法略皆不同,盖巧者时出新意,以速化为利故尔。

茯苓一两,炙甘草二钱半,桂枝三钱,大枣二枚。畏苦参、青、木耳。

Leave a Reply